A-Kullen - Vår första kull

Första valpkullen är född 21 januari 2017/First litter is born January 21 2017

SE14872/2017 Chacotte's Alexis Sanchez 

SE14873/2017 Chacotte's Ace Wilder 

SE14874/2017 Chacotte's Adele