B-KULLEN HJÄRTEKULLEN

Andra valpkullen är född 23 mars 2018/Second litter is born March 23 2018
SE22170/2018 Chacotte's Bonfire Heart
SE22171/2018 Chacotte's Braveheart 
SE22172/2018 Chacotte's Be My Heart Belize