RASENS HISTORIA

Historik

Coton de Tuléar anlände till Europa på 1900-talet och med den följde en sägen om rasens uppkomst. Den berättar att ett skepp förliste utanför Madagaskars kust. De enda som överlevde var ett litet antal små vita hundar som simmade i land och slog sig ner där.

En annan förklaring skulle vara att rasen består av en blandning av flera raser bl.a. Bichon, parad med Papillons, som gav den fläckiga huden och Bedlingtonterrier som skulle ha bidragit till Coton de Tuléars rygglinje.

Sägnen berättar att hundarna kom att användas som vakt och vallhundar. Befolkningen vallade boskapen till floden där Cotonens egenskap att hoppa rakt upp i luften och sedan snurra ett helt varv utnyttjades. Hundarna användes på detta sätt till att locka upp krokodilerna på land. Krokodilerna förföljde de hoppande vita bollarna, boskapen kunde dricka ifred och sedan drivas över floden. I början levde Cotonerna som vildhundar men tämjdes sedan av befolkningen. De var avsedda för "högt uppsatta personer" som också var de som födde upp rasen.

Det vi säkert vet, är att rasens hemland är Madagaskar, att den kom till Europa, Frankrike, där den fick sitt officiella erkännande 1970. Idag är rasen spridd över i stort sett hela världen. Först år 1966 var det en liten grupp personer som ansökte hos FCI för att få rasen erkänd och 1971 publicerades den första rasstandarden för Coton de Tuléar. Hundarna placerades i gruppen Sällskapshundar. Den första Coton de Tuléar som fick en officiell stamtavla var U'Rick en svart och vit hanhund. Detta skedde den 12 april 1972.

Det blev sedan ett uppehåll på tolv år för registreringar av Coton de Tuléar p.g.a. problem med hundklubben på Madagaskar. Först 1984 togs registreringen upp igen. År 1986 granskades och modifierades den första rasstandarden för att införas under FCI. Madagaskar var det land som skulle stå för "skötseln" av standarden.

1995 skrevs standarden om igen och den 25 november 1999 publicerades den senaste officiella FCI-standarden för Coton de Tuléar. Året därpå översattes den till engelska. Det är endast den senaste standarden som används idag.

I Sverige importerades den första Cotonen 1991 från Nederländerna. Antalet hundar har stadigt vuxit och 2004 fanns det 2091(tvåtusen nittioen) hundar registrerade i Sverige. Trots att de svenska uppfödarna importerat hundar från olika länder i Europa kan man se att de långt tillbaka ofta härstammar från samma hundar d.v.s. de som importerades till Frankrike från Madagaskar.

År 1996 fick rasen Coton de Tuléar möjlighet att erhålla certifikat vid utställningar i Sverige. I Sverige hör Coton de Tuléar till grupp 9, Sällskapshundar. Det är också det som den används till i första hand men eftersom det är en smidig, aktiv och intelligent hund som är duktig på att hoppa har rasen börjat dyka upp på Agilitybanan. Det har också blivit vanligare att Cotonägare tävlar med sina hundar i lydnad, rallylydnad, blodspår mm. Några hundar har genomgått karaktärsprov såsom MH (Mentalbeskrivning Hund) och BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund).

Texten är hämtad från RAS 2013 som finns publicerad på www.cotondetulearclub.hundpoolen.nu