Valpplaner

Vi planerar vår nästa kull 2021 / We are planning our next litter 2021