Köpa valp från Chacotte´s /Buing a puppy from Chacotte´s

Om du är intresserad av våra valpplaner är du välkommen att kontakta oss!

Kennel Chacotte´s följer Svenska Kennelklubbens regler, riktlinjer och avelspolicy.Vi följer även Coton de Tuléars Clubs RAS, Rasspecifika Avels Strategier. 

Vi genomför de hälsotester som rekommenderas för rasen, patellaundersökning tidigast vid 1 års ålder och ögonlysning senast 18 månader innan parning. Alla våra föräldradjur är dessutom DNA testade för de i rasen förekommande ärftliga sjukdomar som man känner till.

Ann-Charlott har genomfört Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning.

Valparna levereras tidigast vid 8 veckors ålder, de är då registrerade i SKK, chipmärkta, veterinärbesiktade, vaccinerade och avmaskade. Valparna är dolda fel försäkrade i 3 år.

Med din valp följer ett startkit med schampo, tandborste, leksaker, snuttefilt, valphalsband, valpkoppel, foder, tuggben och ett häfte med skötselråd. Vi hjälper gärna till med val av borstar, kammar och andra tillbehör till hunden.

Våra valpar lever tillsammans med oss mitt i vårt hus och är socialiserade för att möta den stora världen när de flyttar hem till sina nya familjer! ⭐️

Vårt mål är att föda upp glada, vackra och friska Cotoner!

Som valpköpare kommer du att få livslång support till din nya familjemedlem!

____________________________________________________________

If you are interested in our puppy plans, feel free to contact us!

Kennel Chacotte's follows the Swedish Kennel Club rules, guidelines and breeding policy.
Ann-Charlotte has implemented the Swedish Kennel Club education for breeders.

We carry out the health tests recommended for the breed, patella examination at the earliest at 1 year of age and eye examination no later than 18 months before mating. All our parent animals are also DNA-tested for known hereditary diseases in the breed.

The puppies are delivered at the earliest at 8 weeks of age, they are then registered in SKK, chipped, veterinary inspected, vaccinated and dewormed. Puppies are insured for 3 years for hidden defects.

If you want to buy a puppy and live in another country than Sweden, we deliver the puppy vaccinated against rabies. We vaccinated puppy at 12 weeks of age, and the puppy can then be taken abroad after 21 days, when the puppy is 15 weeks. In the meantime, we will train and socialize your puppy, so it is ready to face the big world in the best way.With your puppy you will get a starter kit with shampoo, toothbrush, toys, puppy leash, food, chews and a booklet with care instructions. We are happy to help with the selection of brushes, combs and other accessories for the dog.
Our goal is to breed cheerful, beautiful and healthy Cotons!
As buyers, you will get lifetime support for your new family member!

Genomförd uppfödarutbildning

Ann-Charlotte har genomfört Svenska Kennelklubbens 2 gånger. Jag valde att genomföra utbildningen en gång till 2018-2019 då utbildningen har fått ett helt nytt lärarlett upplägg från SKK, sedan första utbildningen 2010.